شرایط دریافت کد تخفیف


کد تخفیف برای خرید اولی ها

در صورتی که برای اولین بار از فروشگاه ایران چرم خرید میکنید، به منظور قدردانی از انتخاب شما عزیزان برای خرید و همچنین گرامیداشت حضور شما به عنوان عضوی از باشگاه مشتریان ایران چرم کد تخفیف به مبلغ 50000 تومان تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

کد تخفیف برای خرید های بالای یک میلیون تومان

در صورتی که جمع مبلغ خرید شما عزیزان یک میلیون تومان یا بالاتر باشد، به ازای هر خرید بالای یک میلیون تومان یک کد تخفیف 100000 تومانی به شما تعلق خواهد گرفت.

کد تخفیف برای خرید های بالای دو میلیون تومان

در صورتی که جمع مبلغ خرید شما عزیزان دو میلیون تومان یا بالاتر باشد، به ازای هر خرید بالای دو میلیون تومان یک کد تخفیف 200000 تومانی به شما تعلق خواهد گرفت.

کد تخفیف برای خرید های بالای سه میلیون تومان

در صورتی که جمع مبلغ خرید شما عزیزان سه میلیون تومان یا بالاتر باشد، به ازای هر خرید بالای سه میلیون تومان یک کد تخفیف 200000 تومانی به شما تعلق خواهد گرفت.

همچنین یک هدیه چرمی با ارزش از طرف ایران چرم به عنوان قدردانی برای شما ارسال خواهد شد.


نماد الکترونیکی